0%

Gezondheidscentrum Utrecht Oost

Transformatie school naar gezondheidscentrum

De voormalige School voor Christelijk Volksonderwijs in de Utrechtse buurt Oudwijk is na diverse verbouwingen in het verleden door MidNed getransformeerd tot gezondheidscentrum. Het gebouw was in eigendom van de gemeente Utrecht en is per openbare inschrijving verkocht. Bij de selectie is niet alleen gekeken naar de hoogte van het bod dat geïnteresseerden neerlegden maar ook naar de maatschappelijke meerwaarde voor de wijk. Na een lange procedure is  uiteindelijk ons plan  geselecteerd door de gemeente. In de nieuwe situatie omvat het gebouw een bruto vloeroppervlak van circa 1700 m2 met eigen binnenterrein. 

De deelnemers aan het gezondheidscentrum zijn reeds geruime tijd in de wijk gevestigde partijen en hebben hun krachten gebundeld in het Gezondheidscentrum Utrecht Oost. Het pand biedt plek aan artsen, verloskundigen en therapeuten van verschillende disciplines. Uniformiteit voor de afwerking van het ex- en interieur stond hierbij centraal.

Het pand is volledig opnieuw opgebouwd en slechts een deel van de gevel is gehandhaafd. Van origine had het pand twee verdiepingsvloeren met hoge plafonds. Na de verbouwing is hier één verdiepingsvloer tussengekomen. Vanwege ruimtegebrek zijn alle constructieve vloeren en constructies zichtbaar gebleven en zijn installaties zoveel mogelijk in prefab vloerpakketten opgenomen. Door deze manier van bouwen werd flexibiliteit tijdens de uitvoering beperkt. Desalniettemin zijn veranderende wensen van de gebruikers veelal alsnog doorgevoerd.

Voor meer informatie ga naa de website van het gezondheidscentrum: www.gcutrechtoost.nl

{page_name}