0%

Kop van Smaragd

Kop van Smaragd

Kop van Smaragd is een plan voor nieuwbouw op de locatie van het huidige pand waar de winkels Blokker en Big Bazar zijn gevestigd in winkelcentrum Smaragdplein. De beide winkels op de locatie hebben hun entree aan de binnenstraat van het winkelcentrum liggen en hebben aan de zijde van de W.A. Vultostraat ook geen etalage of transparante Het is kortom een dichte plint die ervoor zorgt dat de zijde aan de W.A. Vultostraat als een achterkant voelt. Er is weinig tot geen kwaliteit in openbare ruimte, het is geen verblijfsruimte en al helemaal geen gezicht van de wijk, danwel een entree van het winkelcentrum.

In dit plan stellen we een plint van twee lagen voor om aan te sluiten bij de rest van het winkelcentrum en het profiel van de straat. De bovenste laag bevat woningen met buitenruimtes aan de straat om de levendigheid en sociale controle te versterken. Op straatniveau wordt deze zo open en transparant mogelijk: de bedoeling is hier retail te vestigen die een gezicht en dus levendigheid naar buiten heeft. Zo wordt het maaiveld geactiveerd. De Blokker blijft in principe, maar wordt wellicht deels ondergronds. We willen een doorgang door de plint heen maken die in het verlengde ligt van de nu opgesloten binnenstraat van het winkelcentrum. Op deze manier ontstaat er een nieuwe entree van het winkelcentrum waar je die ook zou verwachten. Horeca nabij deze entree zorgt ook weer voor levendigheid.

Het maaiveld zouden we willen opknappen, groen toevoegen en het profiel van wat nu de binnenstraat is wordt breder. Er ligt een visie dat op termijn de oriëntatie van alle winkels naar de buitenzijde van het winkelcentrum komen te liggen in plaats van naar de binnengangen zoals nu het geval is. Op dat moment kunnen we de onderdoorgang dichtzetten om daarbij aan te sluiten.

Op deze plint staan twee volumes die een oriëntatie- en herkenningspunt zullen vormen voor de wijk vanuit zowel W.A. Vultostraat, de Briljantlaan als de Diamantweg. Een stevig maar elegant volume wat antwoord geeft op haar directe context. Het vormt een ensemble met de bebouwing aan de overzijde van de Briljantlaan en begeleidt het verkeer naar of uit het centrum van Utrecht. Tevens vormt het een echte kop en daardoor entree van het achterliggende winkelcentrum. Het winkelcentrum Smaragdplein is met zijn schegvorm een bijzonderheid in het stedenbouwkundig weefsel dat aan de zuidkant van de locatie bestaat uit laagbouw en ten noorden ervan uit stroken met flatbebouwing. De zichtlijnen en de knik die de W.A. Vultolaan en de Briljantlaan maken hebben we doorgezet in de opzet van de gevels van torentjes zodat deze op hun schaal ook een schegvorm krijgen en tegelijkerijd daardoor vrij zicht houden in zoveel mogelijk appartementen. Er is gekozen voor twee volumes om licht en lucht in het plan te houden. Het verhoogde maaiveld op de plint en het lage torentje willen we activeren als daktuin voor de bewoners.

{page_name}